De berekeningen in de Van pellicom Energiebesparingstool zijn een benadering, gebaseerd op een berekening met benaderende waarden. Aangezien de Van pellicom Energiebesparingstool werkt op basis van deze inschattingen en gemiddelden dienen de resultaten als indicatief beschouwd te worden. Er kunnen geenszins rechten aan ontleend worden.

Berekening

De berekening gebeurt op basis van onderstaande formule:

waarbij

  • Aw: de totale raamoppervlakte in m2
  • Uw,old: de warmtedoorgangscoëfficiënt van de oude te vervangen ramen in W/m2K volgens ISO 10077-1
  • Uw,new: de warmtedoorgangscoëfficiënt van de nieuwe ramen in W/m2K volgens ISO 10077-1
  • HDD: aantal graaddagen in Kd volgens ISO 15927-6
  • P: de huidige brandstofprijs in euro/eenheid
  • ?H,sys het systeemrendement voor ruimteverwarming
  • Q: de calorische waarde van de brandstof in kWh/eenheid

< Terug naar de Energiebesparingstool