Uw garanties

Hieronder vindt u de garantievoorwaarden die van toepassing zijn op geleverde diensten en producten door Van pellicom. Hebt u nog vragen? Dan kan u ons steeds contacteren, we staan u graag ten dienst!

PVC: ramen en deurprofielen

 • 10 jaar garantie op de kwaliteit van het basismateriaal
 • 10 jaar garantie op kleurvastheid
 • 10 jaar garantie op vormvastheid in zoverre de gangbare normen niet worden overschreden

HANG- EN SLUITWERK

 • 2 jaar garantie op eigenschappen, functionaliteit en vormgeving.

WERKUREN & VERPLAATSINGSKOSTEN

 • Garanties hebben enkel betrekking op materiaal en nooit op werkuren en verplaatsingskosten.
 • Werkuren en verplaatsingskosten zullen, indien het een garantiegeval betreft, echter niet worden aangerekend tot 12 maanden na oplevering.

KLACHTEN EN MELDINGEN

Klachten die vermoed worden voort te spruiten vanuit (plaatsing van) het schrijnwerk van Van pellicom NV. (bv. vochtaftekening aan binnenzijde gebouw in nabijheid van raamconstructie), worden als volgt behandeld:

Het is aan te raden de juiste diagnose te stellen (of laten stellen door vb. architect) tot bepaling van de oorzaak van het zich voordoende euvel. Wij zijn steeds bereid de nodige vaststellingen te doen en desgevallend onze verantwoordelijkheid te nemen. Indien de oorzaak echter niet bij onszelf ligt, zullen de kosten die gemaakt zijn tot onderzoek verrekend worden, met een minimum van €60 (excl. BTW).

> Download de garantievoorwaarden in PDF-formaat

Wenst u toch nog meer informatie of zit u nog met vragen? Aarzel niet ons te contacteren, we helpen u graag verder!

ROLLUIKEN

 • Geen garantie op “uitwaaien” van rolluiken. Om het risico hierop te beperken raden wij aan om minstens vanaf een breedte van 3000mm over te schakelen van pvc lamellen naar aluminium lamellen.
 • 2 jaar garantie op rolluikmotoren.

VLIEGENRAMEN, VLIEGEN(SCHUIF)DEUREN

 • Deze worden technisch beschouwd als “loshangende” elementen aan een woning en vallen derhalve buiten garantie.

BEGLAZING

 • 10 jaar garantie vanaf fabricatiedatum
 • Glasbreuk / thermische breuk: geen garantie
 • Condens: enkel garantie voor condensatie in de beglazing
 • Fabricagefouten: bij controle op gebreken is de mate van doorzicht doorslaggevend, dwz de waarneming van de achtergrond en niet het aanzicht van het oppervlak. Daarbij mogen de afgekeurde delen niet speciaal worden gemarkeerd. De test van de beglazingseenheden dient te worden uitgevoerd op een afstand van circa 3 meter van het te beoordelen oppervlak. Testen vinden plaats bij diffuus daglicht, bvb een bewolkte lucht zonder direct zonlicht of kunstlicht.
 • Voor de beoordeling van beglazing naar garantie toe, worden de criteria gehanteerd die door de glasindustrie zijn opgelegd. Deze zijn terug te vinden op www.vgi-fiv.be onder de rubriek “publicaties” en klikken op “uitzicht van transparante beglazing voor gebouwen”.

BESCHADIGINGEN & FUNCTIONALITEIT

 • Er wordt geen garantie toegestaan op beschadigingen, het slecht functioneren van onderdelen en andere zich voordoende mankementen, waarvan er geen directe oorzaak of schuld bij Van pellicom ligt. Bijvoorbeeld:
  • slecht functioneren van deuren doordat de tochtborstel dicht zit met chappe, mortel, e.d.
  • slecht functionerende sluitingen als gevolg van vervuiling
  • slecht functioneren van ramen/deuren als gevolg van onachtzaam gebruik door andere partijen
  • beschadigingen door onachtzaam omgaan met het materiaal bij het uitvoeren van andere werken (slijpinslag, krassen, deuken, e.d.)
 • Het is daarom aangewezen een controle uit te voeren vlak na de door ons uitgevoerde werken en eventuele opmerkingen onmiddellijk schriftelijk mee te delen.
 • Er wordt geen garantie toegestaan op beschadigingen, het slecht functioneren van onderdelen en andere zich voordoende mankementen als gevolg van extreme (weers)omstandigheden zonder dat er oorzakelijke en aantoonbare fouten zijn in ons schrijnwerk.

jaar expertise, knowhow & ervaring

Onze producten zijn 100% Belgisch

3 toonzalen in België

Kwaliteit is ons belangrijkste kenmerk

Laatste nieuwsberichten

s-peil

Het S-peil vervangt het K-peil: zó zit dat

By | Energiebesparend, Verbouwen & renoveren | No Comments

Sinds begin dit jaar is de EPB-regelgeving aangepast. Een van de opvallendste nieuwigheden is de introductie van het S-peil of schilpeil, een nieuwe parameter voor de energieprestaties van woningen. Die moet de tekortkomingen van de vorige parameter voor woningen, het K-peil, en de netto-energiebehoefte (NE) oplossen. Wil je weten hoe het precies zit met dat nieuwe S-peil? Ontdek het in dit artikel. Read More

Lees alle nieuwsberichten